Profesyonel

LEDVANCE İNTERNET SİTESİ GİZLİLİK POLİTİKASI

 

Kasım 2021 itibariyle

Giriş

LEDVANCE’ta, veri gizliliği bir numaralı önceliğimizdir. Kişisel verilerinizin dikkatle ele alınması, bizim için önemli. İşte bu nedenle verilerinizi geçerli veri koruma hükümlerine harfiyen uyarak gizli tutuyoruz.

Aşağıda hangi verileri, ne zaman ve ne amaçla kullandığımızı sizlere açıklamak istiyoruz. Amacımız, internet sitemizin işlevi ve bizler için son derece önemli bir konu olan kişisel verilerinizin korunmasını nasıl sağladığımız hakkında sizleri bilgilendirmektir. Rızanız veya yasal izniniz olmadan kişisel verilerinizi kullanmayacağız.

İçindekiler

I. VERİ SORUMLUSUNUN ADI VE ADRESİ
II. VERİ KORUMA GÖREVLİSİNİN İLETİŞİM BİLGİLERİ
III. İNTERNET SİTESİNİN ERİŞİLEBİLİRLİĞİ VE GÜNLÜK DOSYALARININ OLUŞTURULMASI
IV. ÇEREZLERİN KULLANIMI
V. BÜLTEN
VI. E-POSTA İLETİŞİMİ
VII. ŞİRKET SOSYAL MEDYA PROFİLLERİ

1) Instagram
2) Pinterest
3) Twitter
4) YouTube

VIII. ŞİRKET PROFİLLERİNİN PROFESYONEL AĞLARDA KULLANIMI
IX. BARINDIRMA
X. KULLANILAN EKLENTİLER

1) Google Analytics kullanımı
2) Google Tag Manager kullanımı
3) Google Maps kullanımı
4) MailChimp kullanımı

XI. VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

1) Bilgi edinme, düzeltme, silme ve sınırlama hakkı
2) Veri Taşınabilirliği Hakkı
3) Verilen rızanın geri çekilmesi hakkı
4) İtiraz etme hakkı
5) Kullanım
6) Bir şikâyette bulunma hakkı

I. VERİ SORUMLUSUNUN ADI VE ADRESİ

AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği ve Üye Devletlerin diğer ulusal veri koruma yasalarının ve ayrıca veri koruma yönetmeliklerinin tanımındaki veri sorumlusu aşağıda belirtilmiştir:

LEDVANCE GmbH
Parkring 29-33
85748 Garching
Almanya
+49 89 780673-100
contact@ledvance.com
www.ledvance.de
(bundan böyle ‘LEDVANCE’ VEYA ‘biz’ şeklinde anılacaktır).

II. VERİ KORUMA GÖREVLİSİNİN İLETİŞİM BİLGİLERİ

Veri sorumlusunun veri koruma görevlisi aşağıdaki gibidir:

intersoft consulting services AG
Beim Strohhause 17
20097 Hamburg
Telefon: +49 40 790235 – 0
Faks: +49 40 790235 – 170
www.intersoft-cunsulting.de

III. İNTERNET SİTESİNİN ERİŞİLEBİLİRLİĞİ VE KAYIT DOSYALARININ OLUŞTURULMASI

1. Veri işleme kapsamı ve açıklaması

İnternet sitemizi her ziyaret ettiğinizde, sistemimiz erişim yapılan cihazın bilgisayar sisteminden otomatik olarak veri ve bilgi bilgi toplayacaktır.

Aşağıdaki veriler, bu süreçte toplanmaktadır:

 • Cihaz tipi ile tarayıcı tipi ve kullanılan versiyon hakkındaki bilgi
 • Kullanıcının işletim sistemi
 • Kullanıcının internet hizmeti sağlayıcısı
 • Kullanıcının IP adresi
 • Erişim tarihi ve saati
 • Kullanıcının sisteminin internet sitemize yönlendirilmiş olduğu internet siteleri Kullanıcının sisteminin internet sitemiz üzerinden eriştiği internet siteleri Bu veri, sistemimizde günlük dosyalarında saklanır. Bu veriler, kullanıcının diğer kişisel veriler ile birlikte saklanmayacaktır
 
2. Veri işlemenin amacı

IP adresinin sistem tarafından geçici olarak depolanması internet sitesinin kullanıcı cihazına teslimi edilmesini sağlamak için gereklidir. Bu amaçla kullanıcının IP adresinin, oturum süresince hafızaya alınması gerekir.

Günlük dosyalarında saklama, internet sitesinin işlevselliğini sağlamak üzere gerçekleşir. Veri aynı zamanda internet sitemizi ideal hale getirmemizi ve bilgi teknolojisi sistemlerimizin güvenliğini sağlamamıza imkân verir. Bu konuda pazarlama amacıyla herhangi bir veri analizi gerçekleşmez.

Bu aynı zamanda GVKY madde 6(1)(1)(f) uyarınca veri işlemeye dair meşru menfaatimizi teşkil eder.

3. veri işlemenin yasal dayanağı

Veriler ve günlük dosyalarının geçici olarak saklanmasının yasal dayanağı GVKY madde 6(1)(1)(f)’dir.

4. Saklama süresi

Veri, toplanma amacına ulaşmak için artık gerekli olmadığında silinecektir. İnternet sitesinin sağlanması amacıyla veri toplanması durumunda oturum sona erdiğinde veriler silinecektir.

Verilerin günlük dosyalarında depolanması durumunda, veriler en az yedi gün sonra silinecektir. Ancak, daha uzun süreyle de saklanabilir. Bu durumda ise kullanıcıların IP adresleri, erişim sağlayan cihazın artık izlenemeyecek olmasını sağlamak üzere silinecek veya maskelenecektir.

5. İtiraz hakkı

İnternet sitesinin sağlanması amacıyla verilerin toplanması ve verilerin günlük dosyalarına saklanması, internet sitesinin işletilmesi için kesinlikle gereklidir. Kullanıcı, dolayısıyla buna itiraz etmeye yetkili değildir.

IV. ÇEREZ KULLANIMI

1. Verileri işlemenin açıklaması ve kapsamı

İnternet sitemiz çerez kullanır. Çerezler, internet tarayıcısında ya da internet tarayıcısı tarafından kullanıcının bilgisayar sisteminde saklanan metin dosyalarıdır. Bir kullanıcı bir internet sayfasına eriştiğinde, kullanıcının işletim sisteminde bir çerez saklanabilir. Bu çerez, internet sitesine tekrar erişildiğinde tarayıcının benzersiz kimlik tespitini sağlayan ayırt edici bir karakter dizisi içerir.

Çerezleri, internet sitemizi daha kullanıcı dostu hale getirmek için kullanırız. İnternet sitemizin bazı unsurları, arama yapan tarayıcını sayfa değişikliğinden sonra bile belirlenebilir olmasını gerektirmektedir.

Çerezler şu verileri saklar ve aktarır:

 • Dil ayarları
 • Oturum açma verileri

Ayrıca, bu internet sitesi kullanıcının internette dolaşma davranışınız analiz etmemize yardımcı olan çerezler kullanmaktadır.

Bu da aşağıdaki verilerin aktarılmasına imkân verir:

 • Kullanılan arama terimleri
 • Sayfa görüntüleme sıklığı
 • İnternet sitesi işlevlerinin kullanımı

Bu şekilde toplanan kullanıcı verileri, teknik tedbirler yoluyla takma adlaştırılır. Böylece, veriyi erişim sağlayan kullanıcıyla ilişkilendirmek mümkün olmaz. Veriler, kullanıcının diğer kişisel verileri ile birlikte saklanmayacaktır.

İnternet sitelerimize erişirken kullanıcı, analitik amaçlarla çerez kullanımı konusunda bilgilendirilecek olup bu konuda kullanılan kişisel verilerin işlenmesine ilişkin rızaları alınacaktır. Bu anlamda, bu gizlilik politikasına da atıfta bulunulacaktır.

2. Veri işlemenin amacı

Teknik olarak gerekli çerezleri uygulama amacı, kullanıcılar için internet sitelerini kullanmayı kolaylaştırmaktır. İnternet sitesi özelliklerimizden bazıları, çerezlerin kullanılmadan kullanılmayabilir. Kullanıcı sitede yeni bir sayfaya gittikten sonra bile tarayıcının tanınması mümkün olmalıdır.

Şu uygulamalar için çerezlere ihtiyaç duyarız:

 • Dil ayarlarının yapılandırılması
 • Arama terimlerinin hatırlanması
 • Teknik açıdan gerekli çerezler tarafından toplanan kullanıcı verileri, kullanıcı profilleri oluşturmak üzere kullanılmayacaktır.


Analiz çerezleri, internet sitemizin ve içeriğinin kalitesini iyileştirmek için kullanılır. Analiz çerezleri, internet sitesinin nasıl kullanıldığını bize söylerken bu sayede sunduklarımızı sürekli olarak iyileştirme imkânı buluruz.

LEDVANCE, internet sitesini nasıl kullandığınız hakkında, örneğin en çok hangi sayfaları ziyaret ettiğiniz ve hangi hataların oluştuğu konusunda veri toplamaktadır. Bu analitik profil çıkarma, internet sitesinde sunulanların ne kadar etkili olduğunu ve internet sitesi performansının nasıl iyileştirilebileceğini ölçmemize yardımcı olur.

Bu da GVKY madde 6(1)(1)(f) uyarınca kişisel verilerin işlenmesi konusundaki meşru menfaatimizi teşkil eder.

3. Veri işlemenin yasal dayanağı

Kişisel verilerin teknik olarak gerekli çerezlerin kullanımı suretiyle işlenmesine yönelik yasal dayanak, GVKY madde 6(1)(1)(f)’dir.

Analitik ve diğer amaçlarla ilgili kullanıcının rızasıyla çerezlerin kullanılması suretiyle kişisel verilerin işlenmesine ilişkin yasal dayanak GVKY madde 6(1)(1)(a)’dır.

4. Saklama süresi / İtiraz ve silme hakkı

Çerezler, kullanıcı cihazında saklanmakta olup sitemize bu cihaz tarafından aktarılmaktadır. Dolayısıyla, kullanıcı olarak sizin de çerezlerin kullanımı üzerinde tam kontrolünüz söz konusudur. İnternet tarayıcınızdaki veya cihazınızdaki diğer uygulamalardaki ayarları değiştirerek çerezlerin aktarımını devre dışı bırakabilir veya kısıtlayabilirsiniz. Daha önceden kaydedilen çerezler, istendiği zaman silinebilir. Bu otomatik olarak da yapılabilir. Çerezler internet sitemiz için devre dışı bırakılırsa, internet sitesinin tüm özelliklerini tam olarak kullanamayabilirsiniz.

Bir Safari tarayıcı kullanıyorsanız (versiyon 12.1 ve üzeri), çerezler yedi günden sonra otomatik olarak silinecektir. Bu, takip tedbirlerini engellemek için yerleştirilen çıkış çerezleri için de geçerlidir.

V. BÜLTEN

1. Veri işleme açıklaması ve kapsamı

İnternet sitemiz üzerinden ücretsiz bir bültene abone olabilirsiniz. İletişim formundan gelen veri, bültene abone olduğunuzda bize aktarılır.
 
 • E-posta adresi
 • Soyadı
 • Ön ad
 • Telefon/cep numarası
 • Adres
 • Erişim sağlayan cihazın IP adresi
 • Kayıt tarih ve saati

bültenleri göndermek için veri işlemeyle bağlantılı olarak veriler, bir bülten pazarlama servisine aktarılacaktır. Veriler, yalnızca bültenimizi göndermek için kullanılacaktır.

2. Veri işleme amacı

Kullanıcının e-posta adresi bülteni göndermek için alınmaktadır.

Diğer kişisel verilerin bülten için kayıt sürecinin parçası olarak toplanması, hizmetlerin ve kullanılan e-posta adresinin kötüye kullanımının önlenmesi amacına hizmet eder.

3. Veri işlemenin yasal dayanağı

Kullanıcının bültene kayıt yaptırmasından sonra verilerin işlenmesinin yasal dayanağı ilgili kullanıcının rızasıyla GVKY madde 6(1)(1)(a)’dır.

4. Saklama süresi

Veriler, artık toplanma amacı için gerekli olmadığında silinecektir. Kullanıcının e-posta adresi, dolayısıyla bülten aboneliği aktif olduğu sürece saklanacaktır.

Kayıt sürecinin parçası olarak toplanan diğer kişisel veriler genel olarak yedi günlük süre sonunda silinecektir.

5. İtiraz ve silme hakkı

Bülten aboneliği, ilgili kullanıcı tarafından istediği zaman iptal edilebilir. Her bültende bu amaçla yer alan bir link bulunmaktadır.

Bu aynı zamanda abonelik sürecinde toplanan kişisel verilerin saklanması için verilen onayın geri çekilmesini de mümkün kılar.
 

VI. E-POSTA İLETİŞİMİ

1. Veri işleme açıklaması ve kapsamı

Verilen e-posta adresini kullanarak bize ulaşmak için internet sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Öyle bir durumda, e-posta ile gönderilen kullanıcının kişisel verileri saklanacaktır.

Veriler, sadece sorunuzu işlemek için kullanılacaktır. Bu amaçla, ilgili sözleşmeler yapılırken kullanılan Microsoft365 gibi sözleşme işlemcileri kullanılmaktadır.

2. Veri işlemenin amacı

Eğer sizinle e-posta üzerinde irtibat kurarsak, bu aynı zamanda verilerin işlenmesi için gerekli menfaati teşkil etmektedir.

3. Veri işlemenin yasal dayanağı

verileri işlemenin yasal dayanağı, ilgili kullanıcının rızasıyla GVKY madde 6(1)(a)’dır.

Bir e-posta gönderirken aktarılan verileri işlemenin yasal dayanağı, GVKY madde 6(1)(f)’dir. 

Eğer e-posta ile irtibat kurmanın amacı bir sözleşme yapılması ise, bu durumda GVKY madde 6(1)(b) işleme için ek bir yasal dayanak teşkil eder.

4. Saklama süresi

Veriler, artık toplanma nedeni için ihtiyaç kalmadığında silinecektir. E-posta üzerinden gönderilen kişisel veriler için silme işlemi kullanıcı ile yapılan ilgili sohbet sona erdiğinde gerçekleşecektir. sohbet, söz konusu bilgilerin kesin olarak netleştirildiği anlaşıldığında sona ermiş kabul edilecektir.

Gönderme sürecinde toplanan ilave kişisel veriler, en geç yedi günlük süre geçtikten sonra silinecektir.

5. İtiraz ve silme hakkı

Kullanıcı, dilediği zaman kişisel verilerinin işlenmesi için verdiği rızayı geri çekebilir. Bizimle e-posta üzerinden irtibata geçen bir kullanıcı kişisel verilerinin işlenmesine veya saklanmasına dilediği zaman itiraz edebilir. Eğer bu hak kullanılırsa, sohbete devam etmek mümkün olmaz.

contact@ledvance.com

İrtibat kurma sürecinde saklanan tüm kişisel veriler, bu durumda silinecektir.

contact@ledvance.com

VII. SOSYAL MEDYADAKİ ŞİRKET PROFİLLERİ

1) Instagram:

4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, İrlanda adresinde mukim Facebook Ireland Ltd.’nin bir parçası

Şirketimizin internet sitesi bilgi sağlamakta olup Instagram kullanıcılarına iletişime geçme fırsatı sunmaktadır. Instagram şirket hesabımız üzerinden bir işlem yaparsanız (yorum, paylaşım, beğeni gibi), bunu yaparak kişisel verilerinizi (gerçek adınız veya kullanıcı profilinizin fotoğrafı gibi) alenileştirmeniz mümkündür. Ancak, genel olarak veya büyük ölçüde kişisel verilerinizin aynı zamanda LEDVANCE GmbH şirket profili için sorumlu olan Instagram tarafından işlenmesi üzerinde hiçbir etkimiz olmadığından, verilerinizin işlenme amacı ve boyutu hakkında güvenilir bilgi vermeyiz.

Sosyal medyadaki şirketimiz profilleri, (muhtemel) müşterilerle iletişim ve bilgi alışverişi amacıyla kullanılmaktadır. Bilhassa, şirket profilini şu amaçlarla kullanacağız:

Ürünler

Şirket profilleri üzerinden yapılan yayınlar, şu içeriği kapsayabilir:

 • Ürünler hakkında bilgi
 • Hizmetler hakkında bilgi
 • yarışmalar
 • Müşteri iletişimi
 • Hizmet ve destek

Tüm kullanıcılar, faaliyetler yoluyla kişisel verileri paylaşmakta serbesttir.

kişisel verilerin paylaşımına ilişkin yasal dayanak, bu konuda kullanıcının kendi isteğiyle verdiği rızasıyla GVKY madde 6(1)(1)(a)’dır.

Şirketimizin Instagram profili üzerinden yayınlanan faaliyetlerinizi ve kişisel verilerinizi rızanız geri çekilinceye kadar saklayacağız. Ayrıca, yasal saklama sürelerine uyuyoruz.

Örneğin Instagram üzerinden bir müşteri şikâyeti geldiğinde sistemlerimizde bulunan şirketimiz Instagram profilinden elde edilen verileri daha detaylı işleyebiliriz. Verileri, saklama süresi sona erdikten sonra verileri sileceğiz. 

Kişisel verilerin AB dışında işlenmesi ve aktarımını korumak için uygun garantileri sağlamak adına Instagram’a veri aktarımı ve Instagram tarafından veri işleme GVKY madde 46 ve devamına uygun uygun garantilere dayanarak, özellikle de GVKY madde 46(2)(c) uyarınca standart veri koruma maddelerinin akdedilmesi yoluyla gerçekleşmektedir.

Dilediğiniz zaman şirketimizin Instagram profilini kullanırken toplamış olduğumuz kişisel verilerinizin işlenmesine itiraz edebilir ve işbu Gizlilik Politikası bölüm IV’te belirtilen veri sahibi haklarınızı talep edebilirsiniz. Bu talepte bulunmak için lütfen aşağıdaki adrese basit bir e-posta gönderiniz contact@ledvance.com . Instagram’ın kişisel verilerinizi nasıl işlediğine dair detaylı bilgi ile itiraz etme seçeneklerini burada bulacaksınız:

Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875

2) Pinterest:

Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, İrlanda adresinde mukim Pinterest Europe Ltd.

Şirketimizin internet sitesi bilgi sağlamakta olup Pinterest kullanıcılarına iletişime geçme fırsatı sunmaktadır. Pinterest şirket hesabımız üzerinden bir işlem yaparsanız (yorum, paylaşım, beğeni gibi), bunu yaparak kişisel verilerinizi (gerçek adınız veya kullanıcı profilinizin fotoğrafı gibi) alenileştirmeniz mümkündür. Ancak, genel olarak veya büyük ölçüde kişisel verilerinizin aynı zamanda LEDVANCE GmbH şirket profili için sorumlu olan Instagram tarafından işlenmesi üzerinde hiçbir etkimiz olmadığından, verilerinizin işlenme amacı ve boyutu hakkında güvenilir bilgi vermeyiz.

Sosyal medyadaki şirketimiz profilleri, (muhtemel) müşterilerle iletişim ve bilgi alışverişi amacıyla kullanılmaktadır. Bilhassa, şirket profilini şu amaçlarla kullanacağız:

Ürünler

Şirket profilleri üzerinden yapılan yayınlar, şu içeriği kapsayabilir:

 • Ürünler hakkında bilgi
 • Hizmetler hakkında bilgi
 • yarışmalar
 • Müşteri iletişimi
 • Hizmet ve destek

Tüm kullanıcılar, faaliyetler yoluyla kişisel verileri paylaşmakta serbesttir.

Kişisel verilerin paylaşımına ilişkin yasal dayanak, bu konuda kullanıcının kendi isteğiyle verdiği rızasıyla GVKY madde 6(1)(1)(a)’dır.

Şirketimizin Pinterest profili üzerinden yayınlanan faaliyetlerinizi ve kişisel verilerinizi rızanız geri çekilinceye kadar saklayacağız. Ayrıca, yasal saklama sürelerine uyuyoruz.

Örneğin Instagram üzerinden bir müşteri şikâyeti geldiğinde sistemlerimizde bulunan şirketimiz profilinden elde edilen verileri daha detaylı işleyebiliriz. Verileri, örneğin Alman Ticaret Kanunu German (Handelsgesetzbuch, HGB) içinde belirtilen saklama sürelerinin sona erdikten sonra sileceğiz.

Kişisel verilerin AB dışında işlenmesi ve aktarımını korumak için uygun garantileri sağlamak adına Pinterest’e veri aktarımı ve Instagram tarafından veri işleme GVKY madde 46 ve devamına uygun uygun garantilere dayanarak, özellikle de GVKY madde 46(2)(c) uyarınca standart veri koruma maddelerinin akdedilmesi yoluyla gerçekleşmektedir.

Dilediğiniz zaman şirketimizin Pinterest profilini kullanırken toplamış olduğumuz kişisel verilerinizin işlenmesine itiraz edebilir ve işbu Gizlilik Politikası bölüm IV’te belirtilen veri sahibi haklarınızı talep edebilirsiniz. Bu talepte bulunmak için lütfen aşağıdaki adrese basit bir e-posta gönderiniz contact@ledvance.com . Pinterest’ın kişisel verilerinizi nasıl işlediğine dair detaylı bilgi ile itiraz etme seçeneklerini burada bulacaksınız:

Pinterest: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy

3) Twitter:

One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, İrlanda adresinde mukim Twitter International Company

Şirketimizin internet sitesi bilgi sağlamakta olup Twitter kullanıcılarına iletişime geçme fırsatı sunmaktadır. Twitter şirket hesabımız üzerinden bir işlem yaparsanız (yorum, paylaşım, beğeni gibi), bunu yaparak kişisel verilerinizi (gerçek adınız veya kullanıcı profilinizin fotoğrafı gibi) alenileştirmeniz mümkündür. Ancak, genel olarak veya büyük ölçüde kişisel verilerinizin aynı zamanda LEDVANCE GmbH şirket profili için sorumlu olan Twitter tarafından işlenmesi üzerinde hiçbir etkimiz olmadığından, verilerinizin işlenme amacı ve boyutu hakkında güvenilir bilgi vermeyiz.

Sosyal medyadaki şirketimiz profilleri, (muhtemel) müşterilerle iletişim ve bilgi alışverişi amacıyla kullanılmaktadır. Bilhassa, şirket profilini şu amaçlarla kullanacağız:

Ürünler

Şirket profilleri üzerinden yapılan yayınlar, şu içeriği kapsayabilir:

 • Ürünler hakkında bilgi
 • Hizmetler hakkında bilgi
 • yarışmalar
 • Müşteri iletişimi
 • Hizmet ve destek

Tüm kullanıcılar, faaliyetler yoluyla kişisel verileri paylaşmakta serbesttir.

Kişisel verilerin paylaşımına ilişkin yasal dayanak, bu konuda kullanıcının kendi isteğiyle verdiği rızasıyla GVKY madde 6(1)(1)(a)’dır.

Şirketimizin Twitter profili üzerinden yayınlanan faaliyetlerinizi ve kişisel verilerinizi rızanız geri çekilinceye kadar saklayacağız. Ayrıca, yasal saklama sürelerine uyuyoruz. Bazı durumlarda, sistemlerimizde bulunan şirketimiz profilinden elde edilen verileri işlemeye devam edeceğiz. Bu veriler, saklama amacı geçerli olduğu sürece saklanacak olup gerekirse, olası yasal ihtilaflarda yasal savunma amacıyla saklanacaktır.Kişisel verilerin AB dışında işlenmesi ve aktarımını korumak için uygun garantileri sağlamak adına Twitter’e veri aktarımı ve Twitter tarafından veri işleme GVKY madde 46 ve devamına uygun garantilere dayanarak, özellikle de GVKY madde 46(2)(c) uyarınca standart veri koruma maddelerinin akdedilmesi yoluyla gerçekleşmektedir.

Dilediğiniz zaman şirketimizin Twitter profilini kullanırken toplamış olduğumuz kişisel verilerinizin işlenmesine itiraz edebilir ve işbu Gizlilik Politikası bölüm IV’te belirtilen veri sahibi haklarınızı talep edebilirsiniz. Bu talepte bulunmak için lütfen aşağıdaki adrese basit bir e-posta gönderiniz contact@ledvance.com. Twitter’ın kişisel verilerinizi nasıl işlediğine dair detaylı bilgi ile itiraz etme seçeneklerini burada bulacaksınız:

Twitter: https://twitter.com/de/privacy

4) YouTube:

901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, ABD adresinde mukim YouTube LLC

Şirketimizin internet sitesi bilgi sağlamakta olup YouTube kullanıcılarına iletişime geçme fırsatı sunmaktadır. YouTube şirket hesabımız üzerinden bir işlem yaparsanız (yorum, paylaşım, beğeni gibi), bunu yaparak kişisel verilerinizi (gerçek adınız veya kullanıcı profilinizin fotoğrafı gibi) alenileştirmeniz mümkündür. Ancak, genel olarak veya büyük ölçüde kişisel verilerinizin aynı zamanda LEDVANCE GmbH şirket profili için sorumlu olan YouTube tarafından işlenmesi üzerinde hiçbir etkimiz olmadığından, verilerinizin işlenme amacı ve boyutu hakkında güvenilir bilgi vermeyiz.

Sosyal medyadaki şirketimiz profilleri, (muhtemel) müşterilerle iletişim ve bilgi alışverişi amacıyla kullanılmaktadır. Bilhassa, şirket profilini şu amaçlarla kullanacağız:

Ürünler

Şirket profilleri üzerinden yapılan yayınlar, şu içeriği kapsayabilir:

 • Ürünler hakkında bilgi
 • Hizmetler hakkında bilgi
 • yarışmalar
 • Müşteri iletişimi
 • Hizmet ve destek

Tüm kullanıcılar, faaliyetler yoluyla kişisel verileri paylaşmakta serbesttir.

kişisel verilerin paylaşımına ilişkin yasal dayanak, bu konuda kullanıcının kendi isteğiyle verdiği rızasıyla GVKY madde 6(1)(1)(a)’dır.

Şirketimizin YouTube profili üzerinden yayınlanan faaliyetlerinizi ve kişisel verilerinizi rızanız geri çekilinceye kadar saklayacağız. Ayrıca, yasal saklama sürelerine uyuyoruz. Bazı durumlarda, sistemlerimizde bulunan şirketimiz profilinden elde edilen verileri işlemeye devam edeceğiz. Bu veriler, saklama amacı geçerli olduğu sürece saklanacak olup gerekirse, olası yasal ihtilaflarda yasal savunma amacıyla saklanacaktır.Kişisel verilerin AB dışında işlenmesi ve aktarımını korumak için uygun garantileri sağlamak adına YouTube’a veri aktarımı ve YouTube tarafından veri işleme GVKY madde 46 ve devamına uygun garantilere dayanarak, özellikle de GVKY madde 46(2)(c) uyarınca standart veri koruma maddelerinin akdedilmesi yoluyla gerçekleşmektedir.

Dilediğiniz zaman şirketimizin YouTube hesabını kullanırken toplamış olduğumuz kişisel verilerinizin işlenmesine itiraz edebilir ve işbu Gizlilik Politikası bölüm IV’te belirtilen veri sahibi haklarınızı talep edebilirsiniz. Bu talepte bulunmak için lütfen aşağıdaki adrese basit bir e-posta gönderiniz contact@ledvance.com. YouTube’un kişisel verilerinizi nasıl işlediğine dair detaylı bilgi ile itiraz etme seçeneklerini burada bulacaksınız:

YouTube: https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=de

VIII. PROFESYONEL AĞLARDA ŞİRKET PROFİLLERİNİN KULLANIMI

1. Veri işleme kapsamı

Profesyonel ağlarda şirket profillerini kullanmaktayız. Aşağıdaki profesyonel ağlarda şirket profillerimiz bulunuyor:

LinkedIn:

LinkedIn, Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, İrlanda

XING:

XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Almanya

Şirketimiz internet sitesi, bilgi sağlamakta ve kullanıcılara iletişim kurma fırsatı vermektedir.

Şirket hesapları, uygulamalar, bilgi/halkla ilişkiler araçları ile aktif kaynak temini için kullanılmaktadır.

Aynı zamanda şirket hesaplarından sorumlu olan şirketler tarafından kişisel verilerinizin işlenmesi konusunda bilgi veremiyoruz. Aşağıdaki şirketlerin gizlilik politikalarında detaylı bilgi bulabilirsiniz:

LinkedIn:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv

XING:

https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

Şirket hesabımız üzerinden bir işlem yaparsanız (yorum, paylaşım, beğeni gibi), bunu yaparak kişisel verilerinizi (gerçek adınız veya kullanıcı profilinizin fotoğrafı gibi) alenileştirmeniz mümkündür.

2. Veri işlemenin yasal dayanağı

Verilerinizin şirket hesabımızın kullanımıyla ilişkili işlenmesinin yasal dayanağı GVKY madde 6(1)(1)(f)’dir.

3. Veri işlemenin amacı

Şirketimizin profili, kullanıcıları hizmetlerimiz hakkında haberdar etme amacını taşımaktadır. Tüm kullanıcılar, faaliyetler vasıtasıyla kişisel verileri yayınlamakta serbesttir.

4. Saklama süresi Şirketimizin profili üzerinden yayınlanan faaliyetlerinizi ve kişisel verilerinizi rızanız geri çekilinceye kadar saklayacağız. Ayrıca, yasal saklama sürelerine uyuyoruz.5. İtiraz ve silme hakkı

Dilediğiniz zaman şirketimizin Twitter profilini kullanırken toplamış olduğumuz kişisel verilerinizin işlenmesine itiraz edebilir ve işbu Gizlilik Politikası bölüm IV’te belirtilen veri sahibi haklarınızı talep edebilirsiniz. Bu talepte bulunmak için lütfen işbu Gizlilik Politikasında yer alan adrese basit bir e-posta gönderiniz.

Kişisel verilerin AB dışında işlenmesi ve aktarımını korumak için uygun garantileri sağlamak adına LinkedIn’e veri aktarımı ve LinkedIn tarafından veri işleme GVKY madde 46 ve devamına uygun garantilere dayanarak, özellikle de GVKY madde 46(2)(c) uyarınca standart veri koruma maddelerinin akdedilmesi yoluyla gerçekleşmektedir.

İtiraz ve silme seçenekleri hakkında detaylı bilgiyi burada burada bulacaksınız:

LinkedIn:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv

XING:

https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

IX. BARINDIRMA

İnternet sitesi, tarafımızdan görevlendirilen bir hizmet sağlayıcı tarafından sunucular üzerinde barındırılmaktadır.
Hizmet sağlayıcımız şu şekildedir:

SpaceNet AG

Joseph-Dollinger-Bogen 14

D-80807 Münih

Sunucular, otomatik olarak bilgileri toplayıp sunucu günlük dosyalarında saklamakta olup bu bilgileri tarayıcınız internet sitesini ziyaret ettiğinizde otomatik olarak göndermektedir. Şu bilgiler saklanmaktadır:

 • Tarayıcı tipi ve tarayıcı versiyonu
 • Cihaz tipi ve kullanılan işletim sistemi
 • Referansçı URL
 • Erişim sağlayan bilgisayarın ana bilgisayar adı
 • Sunucu sorgusu tarihi ve saati
 • IP adresi

Bu veriler diğer veri kaynaklarıyla birleştirilmeyecektir. Bu veri, GVKY madde 6(1)(f) uyarınca toplanmaktadır. İnternet sitesi işleticisinin, internet sitesinin teknik açıdan doğru görüntülenmesi ve optimizasyonu konusunda meşru bir menfaati bulunmaktadır.

İnternet sitesinin sunucusu Almanya’da bulunmaktadır.

X. KULLANILAN EKLENTİLER

Eklentileri çeşitli gerekçelerle kullanıyoruz. Kullandığımız eklentiler, aşağıda belirtilmiştir:

1)    Google Analytics Kullanımı

1. Kişisel veri işleme kapsamı

Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5, Dublin, İrlanda adresinde mukim Google Ireland Ltd.’nin (bundan böyle ‘Google’ olarak anılacaktır) bir internet analizi hizmeti olan Google Analytics’i kullanıyoruz. Google Analytics, ziyaretçilerin kökeni, belirli sayfalarda ne kadar süreyle kaldıkları ve aram motorlarının kullanımı gibi verileri inceler, dolayısıyla reklam kampanyaları için daha başarılı takibi mümkün kılar.

Google Analytics, çerez kullanmakta olup çerezleri cihazınızda depolamaktadır. Sonuç olarak başta kullanıcıların hareketleri (özellikle hangi sitelerin ziyaret edildiği ve hangi unsurların üzerine tıklandığı), cihaz ve tarayıcı tarihi (özellikle de IP adresi ile işletim sistemi), görüntülenen reklamlara ilişkin veriler (özellikle de hangi reklamların görüntülendiği ve kullanıcının bunlar üzerine tıklayıp tıklamadığı), reklam veren ortakların verileri (başta takma adlaştırılmış kullanıcı kimlikleri) gibi kişisel veriler saklanıp analiz edilebilir.

Çerez tarafından bu internet sitesini kullanımınız hakkında oluşturulan bilgi, ABD’de bulunan 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD adresinde mukim Google LLC’nin bir sunucusuna aktarılacak olup burada saklanacaktır. , Google tarafından ABD'deki sunuculara aktarılıp orada saklanacaktır. Ancak, IP anonimleştirme bu internet sitesinde aktifleştirilmişse, IP adresiniz önceden Google tarafından AB üye devletleri veya diğer Avrupa Ekonomik Bölgesi Anlaşması taraf ülkelerinde kırpılacaktır. Ancak istisnai durumlarda tam IP adresi ABD'de bulunan bir Google sunucusuna aktarılacak olup adres orada kısaltılacaktır.

Bu internet sitesi işletmecisi adına Google, bu bilgiyi internet sitesi kullanımınızı değerlendirmek, internet sitesi faaliyetine dair raporları düzenlemek ve internet sitesi işletmecilerine internet sitesi faaliyeti ve internet kullanımına dair diğer hizmetleri vermek için kullanacaktır. Google Analytics'in bir parçası olarak Tarayıcınız tarafından aktarılan IP adresi Google tarafından diğer verilerle birleştirilmez. Tarayıcı yazılımınızdan ilgili ayarlamayı yaparak Çerezlerin saklanmasını önleyebilirsiniz. Ancak bu durumda, bu internet sitesinin tüm işlevlerini tam şekilde kullanamayabileceğinize dikkat çekeriz.

Bazı durumlarda, verileri işlemeye devam edeceğiz. Bu veriler, saklama amacı geçerli olduğu sürece veya bir saklama süresi kadar saklanacaktır. 

Kişisel verilerin AB dışında işlenmesi ve aktarımını korumak için uygun garantileri sağlamak adına Google’a veri aktarımı ve Google tarafından veri işleme GVKY madde 46 ve devamına uygun garantilere dayanarak, özellikle de GVKY madde 46(2)(c) uyarınca standart veri koruma maddelerinin akdedilmesi yoluyla gerçekleşmektedir.

Verilerin Google tarafından işlenmesi hakkında detaylı bilgiyi burada bulacaksınız:

https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=de

2. Veri işlemenin amacı

Kişisel verileri işlemenin amacı, siteyi ziyaret ederek ilgilendiğini belirtmiş olan bir hedef kitle ile hedeflenen iletişimin kurulmasıdır.

3. Kişisel verilerin işlenmesine yönelik yasal dayanak

Kullanıcının kişisel verilerinin işlenmesine yönelik yasal dayanak, GVKY madde 6(1)(1)(a) uyarınca kullanıcının rızasıdır.

4. Saklama süresi

Kişisel verileriniz, bu Gizlilik Politikasında belirtilen veya yasada öngörülen amaçlara ulaşmak için gerekli olduğu sürece saklanacaktır. Sunucu günlüklerindeki reklam verileri, Google tarafından kendi açıklamalarına göre IP adresinin bazı bölümlerini ve çerez bilgisini sırasıyla 9 ve 18 ay sonra sildiğinde anonimleştirilecektir.

5. Geri çekme ve silme hakkı

Veri koruma kanunu uyarınca dilediğiniz zaman rızanızı geri çekme hakkına sahipsiniz. Rızaya dayanarak gerçekleştirilen veri işlemenin yasallığı, rızanızı geri çekmenizden etkilenmeyecektir.

Kişisel verilerinizin Google tarafından toplanması ve işlenmesini üçüncü taraf çerezlerin bilgisayarınızda depolanmasını engelleyerek, destekleyen bir tarayıcının "Do Not Track" özelliğini kullanarak, tarayıcınızdaki komut kodunun uygulanmasını devre dışı bırakarak ya da NoScript (https://noscript.net/) veya Ghostery (https://www.ghostery.com) gibi bir komut engelleyicinin tarayıcınızda kurulmasıyla engelleyebilirsiniz.

Ayrıca, aşağıdaki link üzerinden tarayıcı eklentisini indirip kurarak çerez tarafından oluşturulan, internet sitesi kullanımınızla ilişkili verilerin toplanmasını (IP adresiniz dahil), bu verilerin Google’a aktarımı ile Google tarafından işlenmesini engelleyebilirsiniz:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Kişisel verilerinizin Google tarafından kullanımını aşağıdaki linki kullanarak devre dışı bırakmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz:

https://adssettings.google.de

Google’daki itiraz ve silme seçenekleri hakkında detaylı bilgiyi burada bulacaksınız:

https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=de

2)    Use of Google Tag Manager Kullanımı 1. Kişisel verilerin işlenmesinin kapsamı 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD adresinde muim Google LLC ile Avrupa Birliği’ndeki temsilcisi olan Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5, Dublin, İrlanda adresinde mukim Google Ireland Ltd.’nin (bundan böyle ‘Google’ olarak anılacaktır) Google Tag Manager’ını kullanıyoruz (https://www.google.com/intl/de/tagmanager/ ). Google Tag Manager sayesinde Google hizmeti ile üçüncü taraf hizmet sağlayanların etiketlerini yönetilebilir, bir internet sitesine gömülebilir. Etiketler bir internet sitesinde bulunan, ziyaretçi sayılarını ve davranışını ölçen, çevrimiçi reklam ve sosyal kanalların etkisini kaydeden, hedef kitlelere yönelik yeniden pazarlama ve yönelimi uygulayan, internet sitelerini test edip ideal hale getiren küçük kod öğeleridir.Bir kullanıcı internet sitesini ziyaret ettiğinde, mevcut etiket konfigürasyonu kullanıcının tarayıcısına gönderilecektir. Hangi etiketlerin etkinleştirilmesi gerektiği konusunda talimat içermektedir. Google Tag Manager belirli koşullarda verileri toplayan başka etiketlerin oluşmasına neden olur. Bu konu hakkında bilgiyi, bu Gizlilik Politikasında yer alan ilgili hizmetlerin kullanımı hakkındaki bölümlerde bulabilirsiniz. Google Tag Manager bu verilere erişemez.

Kişisel verilerin AB dışında işlenmesi ve aktarımını korumak için uygun garantileri sağlamak adına Google’a veri aktarımı ve Google tarafından veri işleme GVKY madde 46 ve devamına uygun garantilere dayanarak, özellikle de GVKY madde 46(2)(c) uyarınca standart veri koruma maddelerinin akdedilmesi yoluyla gerçekleşmektedir.

Google Tag Manager hakkında detaylı bilgiyi https://www.google.com/intl/de/tagmanager/faq.html adresinde ve Google gizlilik politikasında bulabilirsiniz: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

2. Veri işlemenin amacı

Kişisel verileri işlemenin amacı, kümülatif ve net yönetim ile üçüncü taraf hizmet sağlayıcıların hizmetlerinin verimli şekilde entegrasyonudur.

3. Veri işlemenin amacı Kişisel verilerin işlenmesine yönelik yasal dayanak, GVKY madde 6(1)(1)(a) uyarınca kullanıcının rızasıdır.4. Saklama süresi

Kişisel verileriniz, bu Gizlilik Politikasında belirtilen veya yasada öngörülen amaçlara ulaşmak için gerekli olduğu sürece saklanacaktır. Sunucu günlüklerindeki reklam verileri, Google tarafından kendi açıklamalarına göre IP adresinin bazı bölümlerini ve çerez bilgisini sırasıyla 9 ve 18 ay sonra sildiğinde anonimleştirilecektir.

5. Geri çekme ve silme hakkı

Veri koruma kanunu uyarınca dilediğiniz zaman rızanızı geri çekme hakkına sahipsiniz. Rızaya dayanarak gerçekleştirilen veri işlemenin yasallığı, rızanızı geri çekmenizden etkilenmeyecektir.

Kişisel verilerinizin Google tarafından toplanması ve işlenmesini üçüncü taraf çerezlerin bilgisayarınızda depolanmasını engelleyerek, destekleyen bir tarayıcının "Do Not Track" özelliğini kullanarak, tarayıcınızdaki komut kodunun uygulanmasını devre dışı bırakarak ya da NoScript (https://noscript.net/) veya Ghostery (https://www.ghostery.com) gibi bir komut engelleyicinin tarayıcınızda kurulmasıyla engelleyebilirsiniz.

Ayrıca, aşağıdaki link üzerinden tarayıcı eklentisini indirip kurarak çerez tarafından oluşturulan, internet sitesi kullanımınızla ilişkili verilerin toplanmasını (IP adresiniz dahil), bu verilerin Google’a aktarımı ile Google tarafından işlenmesini engelleyebilirsiniz:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Kişisel verilerinizin Google tarafından kullanımını aşağıdaki linki kullanarak devre dışı bırakmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz:

https://adssettings.google.de

Google’daki itiraz ve silme seçenekleri hakkında detaylı bilgiyi burada bulacaksınız:

https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=de

3)    Google Maps Kullanımı

1. Kişisel veri işleme kapsamı


1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD adresinde mukim Google LLC ile Avrupa Birliği temsilcisi Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5, Dublin, İrlanda adresinde mukim Google Ireland Ltd.’nin (bundan böyle ‘Google’ olarak anılacaktır) Google Maps çevrimiçi harita hizmetini kullanıyoruz. Google Maps eklentisini, coğrafi verileri sunmak ve internet sitemize gömmek için kullanıyoruz. Google Maps’i internet sitemizde kullanırken internet sitemiz, IP adresiniz ile rota planlama özelliğine girilen adresler hakkındaki bilgi saklanacağı ABD’de bulunan bir Google sunucusuna gönderilecektir. 

Kişisel verilerin AB dışında işlenmesi ve aktarımını korumak için uygun garantileri sağlamak adına Google’a veri aktarımı ve Google tarafından veri işleme GVKY madde 46 ve devamına uygun garantilere dayanarak, özellikle de GVKY madde 46(2)(c) uyarınca standart veri koruma maddelerinin akdedilmesi yoluyla gerçekleşmektedir.

Verilerin Google tarafından işlenmesi hakkında detaylı bilgiyi burada bulacaksınız:

https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=de

2. Verileri işleme amacı

Google Maps eklentisinin kullanımı, internet sitemizin kullanıcı dostu niteliğini iyileştirmeye hizmet ederken internet sitemizin cezbedici bir sunuma sahip olmasını sağlar.

3. Kişisel verilerin işlenmesine yönelik yasal dayanak Veri işlemenin amacı Kişisel verilerin işlenmesine yönelik yasal dayanak, kullanıcının rızası ile GVKY madde 6(1)(1)(a)’dır.4. Saklama süresi

Kişisel verileriniz, bu Gizlilik Politikasında belirtilen veya yasada öngörülen amaçlara ulaşmak için gerekli olduğu sürece saklanacaktır.

5. İtiraz ve silme hakkı Kişisel verilerinizin Google tarafından toplanması ve işlenmesini üçüncü taraf çerezlerin bilgisayarınızda depolanmasını engelleyerek, destekleyen bir tarayıcının "Do Not Track" özelliğini kullanarak, tarayıcınızdaki komut kodunun uygulanmasını devre dışı bırakarak ya da NoScript (https://noscript.net/) veya Ghostery (https://www.ghostery.com) gibi bir komut engelleyicinin tarayıcınızda kurulmasıyla engelleyebilirsiniz.Kişisel verilerinizin Google tarafından kullanımını aşağıdaki linki kullanarak devre dışı bırakmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz:

https://adssettings.google.de

Google’daki itiraz ve silme seçenekleri hakkında detaylı bilgiyi burada bulacaksınız:

https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=de

4)    MailChimp Kullanımı

1. Kişisel verilerin işlenmesinin kapsamı


Bültenimizi göndermek için 512 Means Street, Suite 404, Atlanta, GA 30318, ABD adresinde mukim The Rocket Science Group, LLC’nn sahibi olduğu MilChimp hizmet sağlayıcısını (bundan böyle ‘MailChimp’ olarak anılacaktır) kullanıyoruz. Mailchimp, e-posta pazarlaması hizmetleri sağlayıcısı olup e-posta bültenleri üzerinden doğrudan potansiyel müşterilerle iletişim kurmamıza imkân vermektedir. Eğer bültene kayıt olursanız, bültene kayıt olurken girmiş olduğunuz, verdiğiniz veriler MailChimp’e gönderilecek ve orada saklanacaktır. Dolayısıyla, kişisel veriler, en önemlisi kullanıcı hareketi (başta hangi sayfaların ziyaret edildiği ve hangi unsurların üzerine tıklandığı) ile cihaz/tarayıcı bilgisi (başta IP adresi ile işletim sistemi) saklanıp analiz edilebilir.

Kişisel verilerin AB dışında işlenmesi ve aktarımını korumak için uygun garantileri sağlamak adına MailChimp’e veri aktarımı ve MailChimp tarafından veri işleme GVKY madde 46 ve devamına uygun garantilere dayanarak, özellikle de GVKY madde 46(2)(c) uyarınca standart veri koruma maddelerinin akdedilmesi yoluyla gerçekleşmektedir.

Verileriniz, MailChimp tarafından bu amaçla saklanacaktır. Bültenin alınabilmesi için verileriniz, üçüncü taraflara aktarılmayacak ve MailChimp verilerinizi aktarma hakkına sahip olmayacaktır. Kayıt sonrasında, MailChimp kaydınızı teyit etmek için size bir e-posta gönderecek. Ayrıca, MailChimp, örneğin kaç kullanıcıya e-posta gönderildiği, e-postaların reddedilip reddedilmediği, e-posta aldıktan sonra kullanıcıların listeden çıkıp çıkmadığı gibi gönderilen bültenlerin nasıl açıldığı ve kullanıldığını analiz konusunda farklı seçenekler sunmaktadır.

Verilerin MailChimp tarafından işlenmesi hakkında detaylı bilgiyi burada bulacaksınız:

https://MailChimp.com/legal/privacy/

2. Veri işleme amacı

Bir bülten kaydı sırasında toplanan kişisel veriler, yalnızca bültenimizi göndermek için, olası etkinlikler için davet amacıyla ile müşterimiz olmanız durumunda müşterilerle posta iletişimimiz için kullanılacaktır. Bülten abonelerine, bülten hizmetinin kullanılması veya bu konuda bir kayıt için gerekli olması durumunda, bülten hizmetinde değişiklik olması veya teknik koşullarda değişiklik meydana gelmesi durumunda olabileceği gibi e-posta üzerinden bilgi gönderilebilir.

3. Veri işlemenin amacı Kişisel verilerin işlenmesine yönelik yasal dayanak, GVKY madde 6(1)(1)(a) uyarınca kullanıcının rızasıdır.4. Saklama süresi

Kişisel verileriniz, bu Gizlilik Politikasında belirtilen veya yasada öngörülen amaçlara ulaşmak için gerekli olduğu sürece saklanacaktır. Ayrıca, MailChimp ile irtibata geçip verilerinizin silinmesini talep edebilirsiniz.

5. Geri çekme ve silme hakkı

Veri koruma kanunu uyarınca dilediğiniz zaman rızanızı geri çekme hakkına sahipsiniz. Rızaya dayanarak gerçekleştirilen veri işlemenin yasallığı, rızanızı geri çekmenizden etkilenmeyecektir.

Dilediğiniz zaman verilerin depolanması ve MailChimp tarafından bülten gönderilmesi için kullanılması yönündeki rızanızı geri çekebilirsiniz. MailChimp’e e-posta göndererek veya her bültende belirtilen linke tıklayarak dilediğiniz zaman rızanızı geri çekebilirsiniz.

MailChimp‘teki itiraz ve silme seçenekleri hakkındaki diğer seçenekleri burada bulabilirsiniz:

https://MailChimp.com/legal/privacy/

Bu veri, GVKY madde 6(1)(f) uyarınca toplanmaktadır. İnternet sitesi işleticisinin, internet sitesinin teknik açıdan doğru görüntülenmesi ve optimizasyonu konusunda meşru bir menfaati bulunmaktadır.

XI. VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

Geçerli veri koruma mevzuatı uyarınca, başta yasal gerekliliklere göre şu haklara sahipsiniz:

1)    Bilgilendirilme, düzeltme, silme ve kısıtlama hakkı

Tarafımızdan saklanan kişisel verileriniz hakkında dilediğiniz zaman bilgi talep etme hakkına sahipsiniz. 

Kişisel verilerinizi işlediğimizde veya kullandığımızda, uygun tedbirleri uygulayarak kişisel verilerinizin toplanma amaçları bakımından doğru ve güncel olmalarını sağlamak için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. 

Kişisel verilerinizin yanlış veya eksik olması durumunda, bu verilerin düzeltilmesini isteyebilirsiniz. 

Ayrıca, örneğin veri işleme artık işbu Gizlilik Politikasına göre veya geçerli yasaya göre meşru bir iş amacını yerine getirmiyorsa ve yasal saklama süreleri daha fazla saklanmasını gerektirmiyorsa kişisel verilerinizin silinmesini veya işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiziniz.

2)    Veri Taşınabilirliği Hakkı

Tarafımıza temin etmiş olduğunuz sizleri ilgilendiren verileri yapılandırılmış, ortaklaşa kullanılabilir ve makineyle okunabilir bir formatta teslim alma veya bu verileri başka bir veri sorumlusuna aktarma hakkına sahip olabilirsiniz.

3)    Verdiğiniz rızayı geri çekme hakkı

Kişisel verilerinizin toplanması, işlenmesi ve kullanımını kabul ettiyseniz, dilediğiniz zaman rızanızı gelecekte geçerli olmak üzere geri çekme hakkına sahipsiniz, ancak rızaya dayanarak gerçekleştirilen veri işlemenin yasallığı, rızanızı geri çekmenizden etkilenmeyecektir.

4)    İtiraz etme hakkı 

Belirli bir durumla ilişkili gerekçelere dayanarak dilediğiniz zaman GVKY madde 6(1)(e) veya (f)’ye dayanarak gerçekleşen kişisel verilerinizin işlenmesine itiraz etme hakkınız bulunuyor. Menfaat, hak ve özgürlüklerinize ağır basan zorlayıcı meşru gerekçe gösteremiyorsak veya işlemenin amacı yasal taleplerin öne sürülmesi, kullanılması veya savunulması ise bir itiraz sonrası kişisel verilerinizi işlemeyeceğiz (bkz. GVKY madde 21[1], ‘kısıtlı itiraz hakkı’). Böyle bir durumda, kendi özel durumunuza dayanan itiraz gerekçelerini göstermelisiniz.

Ayrıca, gerekçe belirtmeksizin doğrudan pazarlama amacıyla kişisel verilerinizin işlenmesine dilediğiniz zaman itiraz etme hakkına sahipsiniz.


5)    Kullanım

Veri gizliliği haklarınızı kullanmak için yukarıda verilen iletişim bilgileri üzerinden dilediğiniz zaman bizimle irtibata geçebilirsiniz. O durumda, lütfen ilgili internet sitesinin adını belirtiniz ve ilgili kimlik belgenizi ekleyiniz.

6)    Bir şikâyette bulunma hakkı

Kişisel verilerinizin işlenmesinin yasal olmadığına inanıyorsanız yetkili denetim kurumuna bir şikâyette bulunma hakkına sahipsiniz.
 

İşbu Gizlilik Politikası, DataGuard desteğiyle oluşturulmuştur .

Sayfayı sosyal medyada paylaşın